ANBI

Stichting Centrum voor Film in Friesland
Fiscaal nummer 8031.77.549
Contactgegevens: klik hier 

Bestuur:
Tom van Mourik, voorzitter
Geurt Volkers, penningmeester
Rudolf Knegtering, bestuurslid
Marion Langhout, bestuurslid

Beleidsplan:
2013-2016: klik hier

Beloning:
Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Voor medewerkers van de stichting wordt de CAO Welzijn gevolgd.

Doelstelling: 
Het bevorderen en in stand houden van de filmcultuur in Friesland, met name op het gebied van kunstzinnige en cultureel-maatschappelijk belangrijke films.

Jaarverslagen:
2012: klik hier
2013: klik hier
2014: klik hier
2015: klik hier
2017: klik hier
2018: klik hier
2019: klik hier

Financiële verantwoording:
2012: klik hier
2013: klik hier

2014: klik hier
2015: klik hier