Schenken en nalaten

Schenken & Nalaten

Schenkingen van elke omvang zijn van harte welkom. Als goed doel is Film in Friesland geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting. Uw schenking komt geheel ten goede aan het doel.

Wilt u meer weten? Neem a.u.b. contact op met Hester Terpstra, zij overlegt graag met u over de mogelijkheden.

Meer informatie?

Film in Friesland
Hester Terpstra, directeur
email hidden; JavaScript is required
Tel.: +31 (0)58 - 2050300
www.filminfriesland.nl
KVK nummer: 41004906 Lwd
IBAN NL71 RABO 01301 78 306