ANBI

Stichting Centrum voor Film in Friesland
Fiscaal nummer 8031.77.549
Contactgegevens: klik hier 

Bestuur:
Tom van Mourik, voorzitter
Geurt Volkers, penningmeester
Rudolf Knegtering, bestuurslid
Marion Langhout, bestuurslid

Directie:
Hester Simons, directeur

Beleidsplan 2021-2024:
Slieker Film & Noordelijk Film Festival: klik hier
Fries Film Archief: klik hier

Beloning:
Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Voor medewerkers van de stichting wordt de CAO Welzijn gevolgd.

Doelstelling: 
Het bevorderen en in stand houden van de filmcultuur in Friesland, met name op het gebied van kunstzinnige en cultureel-maatschappelijk belangrijke films.

Jaarverslagen:
2018: klik hier
2019: klik hier
2020: klik hier

Financiële verantwoording:
2018: klik hier
2019: klik hier
2020: klik hier

Standaardformulier publicatieplicht ANBI
2021: klik hier